Jsme rodinná farma hospodařící ekologickým způsobem nacházející se v krásném prostředí Rychlebských hor – v Černé Vodě, nedaleko města Jeseník. Proč zrovna Ekofarma Na3? Napovíme jen, že jde o přesmyčku z příjmení 🙂

Kromě chovu skotu, což je naší hlavní činností, hospodaříme na cca 500 hektarech půdy, kdy jde zeména o trvale travní porosty, v menší míře pak o ornou půdu, kde se snažíme ekologickým způsobem pěstovat krmení pro naše zvířata. Nabízíme také zemědělské služby, na farmě chováme mimo jiné i několik koní.

Zaměřujeme se na chov skotu bez tržní produkce mléka – tedy masných plemen- zejména jde o plemena charolais a masný simentál (plemenná zvířata, kde se snažíme o šlechtění těch nejlepších vlastností u obou plemen a tímpádem o produkci kvalitních plemenných býků i jalovic; ale také kříženci těchto masných plemen – produkce zástavového skotu).

Naše krávy jsou chovány celoročně na pastvě v podhůří rychlebských hor, kde je jim umožněn volný pohyb na pastvinách a pohodový život bez stresu. V zimním obdobím jsou krmena eko senem či senáží a přirozenými krmivy z vlastní farmy.

Ke zvířatům se chováme s úctou, jsme s nimi v každodenním kontaktu od jejich narození, přes celý jejich život u nás na farmě až po jejich prodej (jalovice a plemenní býci), či porážku na ekologických jatkách, kde zvířata netrpí a nejsou ve stresu.

Naším cílem je dodat na Váš stůl to nejkvalitnější hovězí maso z kusů odchovaných na naší farmě – tak, abyste nemuseli nakupovat v řetězcích, ale přímo u nás, na farmě, kde si můžete prohlédnout, jak a kde zvířata chováme a jakým způsobem k jejich chovu přistupujeme.

Svou práci máme rádi, a doufáme, že to je vidět i na produktech, které Vám dodáváme na stůl 🙂